O nas

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu jest placówką dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualne. Organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

W naszym Domu mieszka 90 dorosłych osób, a większość z nich przebywa tutaj od momentu powstania placówki w 1977 roku.

Opieka nad osobami mieszkającymi w naszym Domu sprawowana jest całodobowo.

Warunki bytowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu posiadają pokoje dwu i trzyosobowe. Na każdym zespole opiekuńczym znajduje się jadalnia oraz pokój dziennego pobytu, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas w ciągu dnia.

Nasz Dom oferuje zabiegi rehabilitacyjne i zajęcia sportowe, dzięki którym mieszkańcy mogą dbać o swoją sprawność ruchową. W ramach rehabilitacji DPS oferuje również treningi bowlingowe, zajęcia sportowe oraz zajęcia na basenie.

Na terenie Domu funkcjonuje również terapia zajęciowa. Mieszkańcy mogą realizować swoje pasje podczas zajęć w pracowniach: plastycznej, sali doświadczania świata, muzykoterapii, pracowni drobnych usług oraz pracowni komputerowej. Mieszkańcy biorą udział w projekcie „Future Artist” organizowanym przez Galerię Centrum Kultury Katowic.

Swoje umiejętności wokalne i aktorskie mieszkańcy mogą doskonalić, biorąc udział w zajęciach zespołu „Urwisy”.

Mieszkańcy Domu mogą korzystać także z Kaplicy. Podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na terenie Domu odprawiana jest Msza Święta. 

Całorocznie ogromną popularnością cieszy się siłownia napowietrzna, zlokalizowana na terenie rekreacyjnym wokół Domu. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu zapewniają zajęcia rekreacyjne i spacery, kuligi, plenery malarskie, rajdy rowerowe.

Dom Pomocy Społecznej zabiega o nieustanną integrację mieszkańców ze społecznością lokalną poprzez organizowanie imprez przy współudziale mieszkańców powiatu, jak również uczestnicząc w imprezach kulturalnych, sportowych i okolicznościowych.

Zapraszamy do odwiedzania naszego Domu.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu odbywa się na podstawie decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania kandydata na mieszkańca. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, dlatego też w celu umieszczenia w DPS w Orzeszu, prosimy o zgłoszenie się do MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania mieszkańca.

Do naszego Domu kierowane są osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie.