Tekst łatwy do czytania (ETR)

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, w skrócie DPS.

DPS znajduje się w Orzeszu przy ul. Traugutta 45.

lokalizacja DPS przy ul. Traugutta 45

W DPS zajmujemy się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Trzy z nich dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w DPS mogą:

 • napisać stosowne pismo i wysłać je na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  ul. Traugutta 45
  43-180 Orzesze
 • przynieść pismo do sekretariatu DPS.
  Sekretariat to biuro, w którym można zostawiać pisma i inne dokumenty. Sekretariat znajduje się w budynku DPS przy ul. Traugutta 45 w Orzeszu.
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: https://epuap.gov.pl
  E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby skorzystać z tego sposobu trzeba mieć dostęp do sieci Internet i swoje konto w ePUAP.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:
  biuro@dpsorzesze.pl
 • wysłać faks na numer 327231820
 • zadzwonić pod numer 327231820
 • przyjść do DPS i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy DPS. Administracja DPS czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Pozostałe informacje o Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu można znaleźć na stronach internetowych: https://www.dpsorzesze.pl/ i https://dpsorzesze.bip.gov.pl/