Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju ludzi z upośledzeniem umysłowym – mieszkańców DPS w Orzeszu, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym.

Działalność Stowarzyszenia wspierają sponsorzy, którym zawsze jesteśmy wdzięczni za zrozumienie i pomoc. Dla osób chcących dołączyć do tego zacnego grona podajemy numer konta :

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy

91 8454 1040 2002 0019 6833 0001

Stowarzyszenie „WYSTARCZY BYĆ

ul. Traugutta 45

43 – 180 Orzesze

tel. 322215362

e-mail: biuro@dpsorzesze.pl

KRS: 0000010637

NIP: 635-16-42-862

Regon: 277520160