Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu
ul. Traugutta 45
43-180 Orzesze
tel./fax 322215362
e-mail: biuro@dpsorzesze.pl

Numery kont bankowych:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – rachunek dochodów
46 8436 0003 0000 0026 7844 0004 (wpłaty nawiązek sądowych, odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu)
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – rachunek sum depozytowych
89 8436 0003 0000 0026 7844 0006 (wpłaty 30% renty podopiecznego, zasiłek pielęgnacyjny, kieszonkowe, opłata za wyjazdy itp.)